Про модуль

Мультилінгвальний корпус та його ресурси для дослідження європеїстики

№ 101096123 — MCRESR — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA 

Грантова Угода № 101096123 — MCRESR

мета проєкту

створення мультилінгвального корпусу, ресурси якого забезпечать:

1) впровадження корпусного підходу для глибокого різноаспектного вивчення проблем європеїстики;

2) виконання наукових досліджень у галузі європеїстики та трансфер розроблених технологій у ті сфери суспільного і державного життя, які є найбільш значущими для економіки України;

3) залучення викладачів і дослідників до вивчення, консультування, наставництва та надання експертних послуг у предметних галузях, що стосуються європейської інтеграції.

Термін реалізації

01.12.2022 р. – 30.11.2025 р.

Фінансування

Діяльність фінансується Європейським Союзом.

Завдання проєкту

1. Укладання мультилінгвального багатоярусного корпусу текстів з європеїстики, який включатиме такі підкорпуси:

2. Розробка та включення освітнього модуля «Мультилінгвальний корпус та його ресурси для дослідження європеїстики» до освітньої програми підготовки докторів філософії;

3. Проведення тренінгів для студентів, викладачів, дослідників, державних службовців і громадських організацій з метою обміну досвідом та результатами роботи з корпусами для дидактичних та дослідницьких цілей;

4. Вивчення кращих практик і популяризація прогресивного досвіду асоціацій (UACES – the academic association for Contemporary European Studies, European Union Studies Association). 

Очікувані результати

  1. Укладання мультилінгвального корпусу текстів з європеїстики, який має розгалужену метарозмітку, охоплює період з 1950 по 2020 р. і містить понад 10 тисяч текстів різних жанрів.
  2. Створення робочої програми Модуля «Мультилінгвальний корпус та його ресурси для дослідження європеїстики» з інноваційним змістом для підготовки докторів філософії.
  3. Розробка й апробація інноваційної методики викладання European studies із застосуванням корпусного підходу.
  4. Надання методичної, консультативної та інформаційної підтримки усім, хто цікавиться предметними галузями, що стосуються European studies.
  5. Підготовка і видання інформаційних бюлетнів «UACES: кращі практики для України», «European Union Studies Association: синергія творення успішних стартапів / проєктів».
  6. Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, вебінарів, круглих столів, тренінгів із проблем європеїстики.
  7. Наукові, науково-популярні й інформаційні публікації членів проєктної команди.
  8. Створення та обслуговування вебсайту Модуля «Мультилінгвальний корпус та його ресурси для дослідження європеїстики», а також розробка відповідного навчального курсу на платформі Moodle.
  9. Поширення інформації про Модуль шляхом функціонування вебсайту та завдяки співпраці зі ЗМІ та медіа.
  10. Включення до наукового журналу відкритого доступу «Вісник КНЛУ. Серія «Філологія» (http://philmessenger.knlu.edu.ua/) рубрики «Корпусна лінгвістика».

 

УЧАСНИКИ ПРОЄКТУ

КООРДИНАТОР проєкту
Алла КОРОЛЬОВА

доктор філологічних наук, професор, проректор з наукової роботи КНЛУ (м. Київ, УКРАЇНА)

СПІВКООРДИНАТОР проєкту
Ян КАПРАНОВ

доктор філологічних наук, доцент, професор КНЛУ
(м. Київ, УКРАЇНА)

УЧАСНИК проєкту
Тетяна АНОХІНА

доктор філологічних наук, доцент, виконавець проєкту MCREST у КНЛУ (м. Київ, УКРАЇНА)

УЧАСНИК проєкту
Олена АНДРУШЕНКО

кандидат філологічних наук, доцент, виконавець проєкту MCREST у КНЛУ (м. Київ, УКРАЇНА)