Лекції

Лекція #7, 01/05/23

Мультилінгвальний корпус з європеїстики: попередні результати укладання й можливості на майбутнє

Мета ЛЕКЦІЇ – організувати й провести дискусію зі слухачами щодо попередніх результатів укладання мультилінгвального корпусу з європеїстики й окреслити можливості на майбутнє.

Лекція #6, 06/04/23

Методологія завантаження матеріалів до мультилінгвального корпусу з європеїстики: апробуємо Sketch Engine

Мета ЛЕКЦІЇ – ознайомити слухачів з методологічним алгоритмом завантаження матеріалів до мультилінгвального корпусу з європеїстики за допомогою програмного забезпечення Sketch Engine.

Лекція #5, 30/03/23

Методологія роботи з мультилінгвальним корпусом текстів з європеїстики

Мета ЛЕКЦІЇ – ознайомити слухачів із методологією створення підкорпусів з європеїстики в межах мультилінгвального корпусу.
✅ Основну увагу було зосереджено на створенні власних корпусів, підкорпусів текстів у Sketch Engine – програмному забезпеченні для керування корпусом та аналізом тексту, розробленого компанією Lexical Computing Limited з 2003 р.
✅ Sketch Engine надає можливість усім зацікавленим представникам, які вивчають мовну поведінку (лексикографам, дослідникам з корпусної лінгвістики, перекладачам або тим, хто вивчає мову), шукати великі текстові колекції відповідно до лінгвістичних запитів.

Лекція #4, 27/02/23

Газетний підкорпус (підкорпус сучасних європейських ЗМІ) у структурі мультилінгвального корпусу

Мета ЛЕКЦІЇ – ознайомити слухачів із газетним підкорпусом (підкорпусом сучасних європейських ЗМІ) у структурі мультилінгвального корпусу.

Лекція #3, 13/02/23

Основний підкорпус письмових текстів з європеїстики у структурі мультилінгвального корпусу

Мета ЛЕКЦІЇ – ознайомити здобувачів вищої освіти й науково-педагогічних працівників КНЛУ та інших ЗВО України з місцем і роллю основного підкорпусу письмових текстів з європеїстики у структурі мультилінгвального корпусу.

Лекція #2, 08/02/23

Принципи укладання текстів у мультилінгвальний корпус для дослідження європеїстики

Мета ЛЕКЦІЇ – ознайомити здобувачів вищої освіти й науково-педагогічних працівників КНЛУ та інших ЗВО України з принципами укладання текстів у мультилінгвальний корпус для дослідження європеїстики.

Лекція #1, 06/02/23

Мультилінгвальний корпус та його програмне забезпечення для вивчення європеїстики

під час лекції було висвітлено такі питання: ✅Європейські студії чи європеїстика? ✅Корпусна лінгвістика і корпус текстів ✅Типи корпусів ✅Корпусний підхід до вивчення європеїстики ✅Традиційні корпусні ресурси англійської та української мов ✅Мультилінгвальний корпус ✅Створення власного корпусу текстів